سنجش از دور                                  و                      سيستم اطلاعات جغرافيائي                      

به صفحه ويژه  کابرد سيستم اطلاعات جغرافيائي و سنجش از دور در هيدرولوژي خوش آمديد. اطلاعات اين بخش از سايت صرفاٌ براي کابراني قابل استفاده است که در سايت ثبت نام کرده باشند.
( اگر عضو نيستيد براي ثبت نام کليک کنيد)

 نام کاربر 

کلمه عبور

 

برخي از اطلاعات اين بخش

   نقشه تغييرات زماني جهان به همراه ساعت فعلي
   مجموعه اي از نقشه هاي رقومي قابل Doenload ايران و جهان درسايت ايران هيدرولوژي
 اندکس کامل تصاوير ماهواره اي لندست با ترکيب رنگ کاذب (بدون نياز به ورود)
 راهنماي سيستم موقعيت جهاني سري ماژلان به زبان فارسي
 نقشه تغييرات ارتفاعي کشور
تصوير ماهواره IKONOS از زلزله بم (بدون نياز به ورود)
 نقشه آب و هواي ايران

نقشه  ايستگاههاي  تبخير سنجي کشور

نقشه  ايستگاههاي حوزه هاي آبخيز کشور همراه با اطلاعات رقومي

تصوير ايران از فضا

 نقشه شبکه سينوپتيک موجود در حوزه هاي آبخيز کشور

نقشه  کاربري اراضي کشور

 نقشه خطوط همباران ايران
 سايت هاي مرتبط با سيستم اطلاعات جغرافيائي و سنجش از دور
دروس آنلاين آموزش Arcview (كليه فايلها)

صفحه اصلي