انجمن هیدرولوژي ايران نهادی  مستقل و غیر دولتی است که به منظور  اهداف متنوعی ازجمله  ایفای نقش محوری برای برقراری همکاری علمی  بخشهای مختلف مرتبط با علوم آب ايران، ایجاد رغبت برای  نگرش علم محور به منابع آبی کشور،  عملياتي کردن شبکه مجازی آبشناسی کشور به منظور تبادل ايده های نو و اطلاعات مرتبط با آب تشکیل گردیده است.
این انجمن برای نخستین بار از مورخ 11/11/1393  از بین اعضای حقیقی و حقوقی اقدام به عضو گیری می نماید.

برای ثبت نام مدارک مورد نياز(1- کپي آخرين مدرک تحصيلي، 2-کارت ملی 3-فرم درخواست عضويت) را به register@iranhydrology.net ارسال نمائید.

قابل توجه کليه اعضاء پيوسته انجمن هيدرولوژي ايران

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول

 با سلام

احتراما بدينوسيله مطابق ماده 10 اساسنامه انجمن، از کليه اعضا‌ي پيوسته انجمن هيدرولوژي ايران دعوت بعمل مي‌آيد که با همراه داشتن کارت شناسائي معتبر در اولين جلسه مجمع عمومي عادي که رأس ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ 02/10/1394 در محل سالن شهيد آويني دانشکده کشاورزي دانشگاه شهرکرد واقع در استان چهارمحال و بختياري، شهرکرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، دانشکده کشاورزي تشکيل مي‌گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

-       انتخابات هيأت مديره و بازرسان دوره اول به مدت يک سال

-       تصميم‌گيري در مورد ميزان حق عضويت (حقوقي، پيوسته، وابسته و دانشجويي)

-       تصويب خط مشي انجمن

-       ساير موارد که در صلاحيت مجمع عمومي باشد.

همچنين اعضا‌ي پيوسته‌اي که تمايل به نامزد شدن براي دوره اول هيأت مديره دارند، بايد درخواست خود مبني بر اعلام نامزدي در انتخابات هيأت مديره را تا روز يکشنبه مورخ 22/09/1394 به دبيرخانه انجمن هيدرولوژي ايران واقع در چهارمحال و بختياري، شهرکرد، بلوار رهبر، دانشگاه شهرکرد، مرکز تحقيقات منابع آب، صندوق پستي 115 ارسال نمايند. ضمنا چنانچه اعضاي محترم امکان حضور در جلسه مجمع عمومي را ندارند مي توانند در صورت تمايل، فرم وکالت نامه موجود در لينک را تکميل و تحويل نماينده قانوني خويش (که يکي از اعضاء پيوسته انجمن باشد) نموده تا در جلسه مجمع عمومي شرکت کند.  همچنين به اطلاع ميرساند در حاشيه اين مجمع تعدادی کارگاه آموزشی منتج به صدور گواهينامه برگزار خواهد شد که اطلاعات تکيملي آن متعاقباٌ اعلام خواهد شد. با توجه به محدوديت ظرفيت اين کارگاهها، اولويت با کساني خواهد بود که در مراحل اوليه ثبت نام  خود را به انجام رسانند.

با تشکر

دبيرخانه انجمن هيدرلوژي ايران

 

 

متن نامه تصويب رسمی انجمن

 

© کليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن هيدرولوژي ايران است.
-