انجمن هیدرولوژي ايران نهادی  مستقل و غیر دولتی است که به منظور  اهداف متنوعی ازجمله  ایفای نقش محوری برای برقراری همکاری علمی  بخشهای مختلف مرتبط با علوم آب ايران، ایجاد رغبت برای  نگرش علم محور به منابع آبی کشور،  عملياتي کردن شبکه مجازی آبشناسی کشور به منظور تبادل ايده های نو و اطلاعات مرتبط با آب تشکیل گردیده است.
این انجمن برای نخستین بار از مورخ 11/11/1393  از بین اعضای حقیقی و حقوقی اقدام به عضو گیری می نماید.

 انجمن علمی هیدرولوژي ايران سال خوبی را برای همه و بخصوص فعالان علوم آب ایران آرزو می کند.

برای ثبت نام مدارک مورد نياز(1- کپي آخرين مدرک تحصيلي، 2-کارت ملی 3-فرم درخواست عضويت) را به register@iranhydrology.net ارسال نمائید.

متن نامه تصويب رسمی انجمن

 

© کليه حقوق اين سايت متعلق به انجمن هيدرولوژي ايران است.
-